پروپوزال رابطه بین تیپ های شخصیتی و فرسودگی شغلی کارکنان

پروپوزال رابطه بین تیپ های شخصیتی و فرسودگی شغلی کارکنان

پروپوزال رابطه بین تیپ های شخصیتی  و فرسودگی شغلی کارکناندسته: روانشناسی و علوم تربیتی 
بازدید: 18 بار
فرمت فایل: docx 
حجم فایل: 166 کیلوبایت 
تعداد صفحات فایل: 27 

شناخت و پیشگیری از فرسودگی شغلی و نشان دادن ارتباط آن با وضعیّت سلامت عمومی کارکنان در ارتقاء سلامت آنان نقش بسزایی دارد

 

قیمت فایل فقط 26,980 تومان

خرید

پروپوزال رابطه بین تیپ های شخصیتی  و فرسودگی شغلی کارکنان

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی  و فرسودگی شغلی کارکنان

هرگونه استفاده برای نمره و یا ارائه مستقیم به استاد مورد تایید ما نمی باشد و شرعا و اخلاقا کار درستی نمی باشد لطفا از این پروژه برای آموزش و نمونه تحقیق استفاده شود.

بیان مسئله

امروزه نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان، با مسائل و مشکلات عدیده ای روبروست و کارشناسان مدیریت و روان شناسان سازمانی می توانند با توجه به عوامل موثر در افزایش یا کاهش کارایی انسان، بر تاثیر عوامل مثبت افزوده و از نقش عوامل منفی بکاهند(آذری و داودیان طلب،13:1390). یکی از عمده ترین مسائل شغلی که معمولاً به شکل واکنش در برابر تنیدگی های شغلی و سازمانی در میان کارکنان دیده می شود پدیده فرسودگی شغلی است. این پدیده از جمله خطرات شغلی است که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته استاین معضل علاوه بر بروز اثرات نامطلوب جسمی، عوارض روانی متعددی نیز به همراه داشته است.فرسودگی شغلی به عنوان حالت روان شناختی تعریف می شود که از سطوح بالای استرس های طولانی مدت در زندگی شغلی ناشی می شود (بحری بیناباج و همکاران،2007).

فرسودگی یک سندرم جسمانی و روانی به همراه خستگی است که منجر به رفتار و نگرش منفی نسبت به خود،کار و مددجویان، کار غیر مولد و غیبت از کار، کج خلقی و عدم رضایت شغلی می گردد(وینبرگ،2000).

كاركنان امروزه با افزایش مداوم وظایف شغلی در محل كار روبرو هستنداین در حالی است كه اوقات بیشتری را صرف كار می كنند و این موجب وارد آمدن فشار بیش از اندازه بر آنان می شود و کارکنان دامداریها و  تعاونی های مرتبط استان قزوین نیز از این امر استثنا نیستندامروزه انتظارات از كاركنان در درون و بیرون این سیستم بسیار زیادشده است و آن ها دائماً تحت فشار كاری هستنداین فشار احتمالاً آنان را بیش از پیش تحت تأثیر قرار مى دهد، سلامت و آسایش شخصی آنان را به خطر می اندازد، آنان را دچار استرس)فشار روانی ( می كند و در اثر فشارهایی كه بر آنان وارد می شود، پس از مدتی از توان و انرژی اولیه این نیروی مهم كاسته می شود و به همین خاطر ممكن است از كارایی و اثربخشی آن ها نیز كاسته شوداین استرس اگر ادامه داشته باشد، موجبات واماندگی و فرسودگی آنان را به وجود می آورد )مورهد و گریفین،1382 ،ص 165).

امروزه فشارهای عصبی به عنوان مهمترین عامل بوجود آورنده امراض روحی، جسمی و رفتاری انسانها توجه دانشمندان را به خود معطوف نموده است و این فشارها نقش مهمی در فراهم نمودن مشکلات جسمی و روحی انسانها ایفا می کند. اثرات زیانبار فشارهای عصبی همچنین تأثیر بسزایی بر عملکرد مدیران و کارکنان دارد. نتایج برخی از پژوهش ها نشان می دهد، بین فشارهای روانی و فرسودگی شغلی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. در واقع فرسودگی شغلی در اثر فشار مداوم روانی پدید می آید. فشارهای روانی وقتی رخ می دهد كه بین مطالبات و خواسته های محیطی با توانایی فرد برای پاسخ دادن به آن ها تعادل وجود نداشته باشدهر چه مطالبات و خواسته های محیطی افزایش یابد و فرد توانایی لازم برای پاسخ دادن به آنها را نداشته باشد فشار روانی برخاسته از آن سبب بروز فرسودگی شغلی در وی می شود. از آنجا كه فرسودگی شغلی نیز موجب كاهش كیفیت خدمات ارایه شده به مشتریان و ارباب رجوع و به دنبال آن نارضایتی از خدمات می شود، شناخت و پیشگیری از فرسودگی شغلی در ارتقاء بهداشت روانی افراد و افزایش سطح كیفیت خدمات ارایه شده، نقش بسزایی خواهد داشت.    تحلیل رفتگی شغلی ناشی از تنیدگی و فشارهای عصبی یکی از عمده ترین پیامدهای اجتناب ناپذیر استرس شغلی است و مادامی که این استرس از میان برداشته نشود همچنان ادامه خواهد داشت(شرمان،2004).

تحلیل رفتگی شغلی کاهش قدرت سازگاری فرد با عوامل فشارزا است و سندرمی است مرکب از خستگی جسمی و عاطفی که منجر به ایجاد خودپنداره منفی در فرد، نگرش منفی نسبت به شغل و فقدان احساس ارتباط با مراجعان به هنگام انجام وظیفه می گردد(مسلش و جکسون،1986)

فشارهای شغلی در جهت سازگاری با تقاضاهای شغلی امری اجتناب ناپذیر است، اگرچه این فشارهای فزاینده ممکن است در کوتاه مدت قابل تحمل باشد اما در دراز مدت مقاومت بدنی و  روان شناختی آدمیان تحلیل رفته، در نهایت به فرسودگی منتهی می شود بر همین اساس پژوهش های متعدد نشان از اثر سوء فشارهای شغلی و فرسودگی شغلی بر سلامت عمومی افراد و تأثیرپذیری از آن دارد(بیرامی و همکاران،1390).

عوامل موجود در محیط کار به طور وسیعی با سلامت یا بیماری افراد شاغل در ارتباطند. بنابراین توجه به بهداشت روانی در تمام عرصه های زندگی از جمله زندگی کاری افراد بسیار مهم است(امیری، اسدی و دلبری راغب،1389:38).

در سال­های اخیر، روانشناسان نسبت به مطالعه و تحقیق در مورد فرسودگی شغلی علاقه­مند شده­اند و پژوهش­های متعددی را در این زمینه انجام داده­اند. فرسودگی شغلی در حقیقت آن نوع از فرسودگی روانی است که با فشارهای روانی مربوط به شغل و محیط کار توأم شده است. به عبارت دیگر، فرسودگی شغلی پاسخی تأخیری به عوامل استرس­زای مزمن و هیجانی و بین فردی در مشاغل است.

اختلال فرسودگی شغلی در میان انواع مشاغل کمک­رسان و یاری­دهنده نظیر مشاوران، معلمان، مددکاران اجتماعی، پزشکان، پلیس، پرستاران و امثال اینها بیشتر مشاهده می­شود.

پینز و اندرسون (1998) فرسودگی شغلی را تخریب تدریجی روحیه و اشتیاق در نتیجه­گیریهای روزانه و استرس­های مزمنی که در کار و زندگی روزمره دیده می­شود، تعریف کرده­اند.

در سازمانها عوامل مختلفی تولید استرس می­کنند که عمده­ترین آنها شامل نوع شغل، تعارض در نقش، سردرگمی در نقش، فشار کاری بیش از حد، فقدان حمایت اجتماعی و تغییرات سازمانی می­شود.

وجود نگرش­های منفی نسبت به خود، شغل، سازمان و به­ طورکلی نسبت به زندگی­ نشان­دهنده فرسودگی­های نگرشی هستند و درنهایت اینکه اغلب مبتلایان، احساس پایین بودن پیشرفت شخصی را گزارش می­دهند. در مجموع فرسودگی شغلی را می­توان عنوان یک سندرم فرسودگی عاطفی، فیزیکی و ذهنی که توأم با احساس پایین بودن عزت نفس، احساس پایین بودن خودارزشمندی و ناشی از حضور استرس­های شدید طولانی مدت تعریف کرد. (بارون و گرین برگ، 1990)

فرضیه اصلی:

بین تیپ شخصی (B,A) و فرسودگی شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.

فرضیات فرعی:

1-بین تیپ های شخصیتی و استرس شغلی با سلامت روان رابطه وجود دارد.

2تیپ های شخصیتی (A-B) سلامت روان را پیش بینی می کند.

  1. محیط فیزیکی و دوگانگی نقش سلامت روان را پیش بینی می کند.

فهرست مطالب پروپوزال

بیان مسئاله

اهمیت و ضرورت تحقیق

مرور ادبیات

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات

فرضیه ها

تعاریف

روش تحقیق

متغیرهای مورد بررسی

شرح کامل روش (میدانی، كتابخانه ‏ای) و ابزار

جامعه و نمونه آماری

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها

 

 

 

قیمت فایل فقط 26,980 تومان

خرید

برچسب ها : پروپوزال رابطه بین تیپ های شخصیتی و فرسودگی شغلی کارکنان پروپوزال تیپ های شخصیتی پروپوزال فرسودگی شغلی کارکنان پروپوزال فرسودگی شغلی فرسودگی شغلی تیپ های شخصیتی سلامت روان کارکنان


وبلاگ محمدی

مشخصات

  • منبع: http://rozdaneshjo.rozblog.com/post/163
  • کلمات کلیدی: شغلی ,فرسودگی ,روانی ,فشارهای ,فشار ,عوامل ,فرسودگی شغلی ,فشارهای عصبی ,احساس پایین ,فشارهای روانی ,وجود دارد ,شغلی کارکنان   پروپوزال ,كیفیت خ

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین جستجو ها